קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
חברי הוועד

 

רשימת חברי ועד ארגון יוצאי דוד-הורודוק
 
zivbegun@gmail.com 052-4265521 זיו בגון
יו"ר
mvma753@gmail.com 054-4644425 מוטי שפר
מזכיר
tziporen@netvision.net.il 050-5337479 יעקב ציפורן
גזבר
sinai_zilber@hotmail.com 052-2578418 סיני זילבר
kavi00@zahav.net.il 052-6490959 שושנה קרים
chick18@bezeqint.net 054-7402131 ליטמן מור
tziporen@netvision.net.il 054-5205753 משה ציפורן
yosia_sh@walla.co.il 072-2325299 יוסי אגמון

 

 

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' קפלן 2, בית יכין, תל אביב 6473403
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר