קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
 
מפות
תאור
מפת העיירה כיום
מפת רחובות העיירה כפי ששורטטה על ידי יעקב סלומיאנסקי, ובציון מגורים לפי משפחות
מפת העיירות בסביבת דוד-הורודוק
מפה של מפגש הגבולות ומיקום העיירה דוד הורודוק

 

 

 

 

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' קפלן 2, בית יכין, תל אביב 6473403
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר