קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
 
נרות נשמה - הנרות הדולקים היום
ניתן להדליק נר זכרון בעמוד  "יזכור - שמות הנפטרים" או מתוך "עמודי המשפחות".
 
נר
נשמה
שם
המדליק
בני
משפחה
שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
 

 

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' קפלן 2, בית יכין, תל אביב 6473403
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר